Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych współpracą, doradztwem, czy pomocą techniczną.

LIGHTECH Polska Sp. z o.o.

ul. Rtęciowa 40 A
81-161 Gdynia

NIP 586-231-79-15
REGON 367284496
KRS: 0000678256
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydz. Gosp. KRS